Sri Lanka Government Web Portalසිංහල අකුරු මුහුණත බාගත කිරීමதமிலெழுத்தைப் பெறவூம்
සිංහල (Sinhala)தமிழ் (Tamil)English

ආයුබෝවන්

Ccentral Province Flag Sri Lankaශ්‍රී ලංකා මධ්‍යම පළාත් සභාවේ ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශය සහ මුදල් හා ක්‍රම සම්පාදන, නීතිය හා සාමය, පළාත් පාලන හා පළාත් පරිපාලනය, මානව සම්පත්, අධ්‍යාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු, සංචාරක, ඉඩම්, වෙළද හා වාණිජ, ආහාර සැපයුම් බෙදාහැරීමේ කටයුතු, ආයෝජන සම්බන්ධීකරණ හා වෙනත් අමාත්‍යාංශයන් යටතට නොගැනෙන විෂයයන් සම්බන්ධ අමාත්‍යාංශ වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිසි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

 

1978  ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට ඉදිරිපත් කරන ලද 13 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ 154  " අ " වගන්තිය අනුව පළාත් සභා පිහිටුවා ඇත.

පාර්ලිමේන්තුව විසින් එම පළාත් සභාවන්හි කටයුතු විධිමත් කරගෙන යාම සදහා 1987 අංක 42 දරණ පළාත් සභා පනත සම්මත කර ඇත. 13 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ 154 " ඊ " විධිවිධාන අනුව පළාත් සභාවේ ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා ඇතලු අනෙකුත් අමාත්‍යවරු සිව්දෙනා විසින් අමාත්‍ය මණ්ඩලය ක්‍රියාත්මක කළ යුතු ආකාරය පිළිබද විධිවිධාන නියමකර ඇත.

ඒ අනුව මධ්‍යම පළාත් සභාවේ ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශය සහ මුදල් හා ක්‍රම සම්පාදන, නීතිය හා සාමය, පළාත් පාලන හා පළාත් පරිපාලනය, මානව සම්පත්, අධ්‍යාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු, සංචාරක, ඉඩම්, වෙළද හා වාණිජ, ආහාර සැපයුම් බෙදාහැරීමේ කටයුතු, ආයෝජන සම්බන්ධීකරණ හා වෙනත් අමාත්‍යාංශයන් යටතට නොගැනෙන විෂයයන් සම්බන්ධ අමාත්‍යාංශය ක්‍රියාත්මක වේ.. පරිපාලිත ප්‍රදේශය දිස්ත්‍රික්ක තුනකින් සමන්විත වන අතර ඒවා නම් මහනුවර, මාතලේ සහ නුවර එළිය වේ.


Our Visionඅපගේ දර්ශනය

නැණ ගුණ පිරි පුරවැසියන්ගෙන් සපිරුණු යහපාලනයක් තුළින් සෞභාග්‍යමත් මැදරටක්..


අපගේ මෙහෙවර

අධ්‍යාපනයේ ගුණාත්මක හා ප්‍රමාණාත්මක සංවර්ධනයක් ඇති කිරීමත් , යහපාලනයන් තුළින් ජනතාව තෘප්තිමත් වන්නාවූ පළාත් පාලන පද්ධතියක් බිහි කිරීමත්, රාජ්‍ය ඉඩම් පරිහරණ රටාවන් තුළින් සංවිධානාත්මක ලෙස කළමණාකරණය කිරීමත් , සියලු ජාතීන්ගේ අනන්‍යතාවය සුරකින සංස්තෘතියක් බිහි කිරීමත්, කාලීන වූ තාක්ෂණික දැනුම සංකලනය කිරීමෙන් ඉංජිනේරුමය නිර්මාණය කිරීමත්, සමූපකාර සංවර්ධනය තුළින් මැදරට ජනතාවගේ ආයෝජන සහයෝගීතාව වර්ධනය කිරීමත්, තරගකාරී වෙළදපළ තුළ පාරිභෝගික අයිතින් ආරත්ෂා කිරීමත්, ඒ තුළින් ආර්ථිත සංවර්ධනය ඇති කිරීමත් හා විනය ගරුක, සදාචාරවත් පුරවැසියන්ගෙන් සපිරි අභිමාණවත් ආකර්ෂණීය මැදරටක් කරා මෙහෙයවීම අපගේ මෙහෙවර වේ.

පුවත් සහ සිදුවීම්

Event Calendar නෙලුම් විල” සාරධර්ම ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන

ක්‍රමිකව වර්ධනය වන ළමා අපචාර අවම කිරිම හා ඒ පිළිබඳව ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීම, මත් ද්‍රව්‍ය භාවිතය පිටු දැකීම මෙන්ම ගිලිහෙමින් පවතින සාරධර්ම ප්‍රවර්ධනය මුලික අරමුණු කරගනිමින් මධ්‍යම පළාත් ප්‍රධාන හා අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන ‘‘නෙලුම් විල” දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුලු මාලාව පහත සදහන් පරිදි ක්‍රියාත්මක වේ.

 

දිනය

ස්ථානය

වේලාව

06 මැයි

මා/කයිකාවල ම.ම.වි, කයිකාවල, මාතලේ

පෙ.ව. 8.30  - පෙ.ව. 11.30 

09 මැයි

ධර්මරාජ විද්යාිලය, මහනුවර

පෙ.ව. 8.30  - පෙ.ව. 11.30 

10 මැයි

මහ/ශා.සිල්වෙස්තර විදුහල, මහනුවර

පෙ.ව. 8.30  - පෙ.ව. 11.30 

13 මැයි

මහමායා බාලිකා විදුහල, මහනුවර

පෙ.ව. 8.30  - පෙ.ව. 11.30 

03 ජූනි

මා/වීරපරාක්‍රම ම.ම.වි, යටවත්ත, මාතලේ

පෙ.ව. 8.30  - පෙ.ව. 11.30 

17 ජූනි

සීතා දේවි බා. විදුහල, මහනුවර

පෙ.ව. 8.30  - පෙ.ව. 11.30 

24 ජූනි

මා/විජය ජාතික පාසල, මාතලේ

පෙ.ව. 8.30  - පෙ.ව. 11.30 

07 ජුලි

මහ/කරගස්කඩ ම.ම.වි, දෙල්තොට

පෙ.ව. 8.30  - පෙ.ව. 11.30 

17 ඔක්

මහ/පාතහේවාහැට ම.ම.වි, මහනුවර

පෙ.ව. 8.30  - පෙ.ව. 11.30 

පරිපාලනය

ගරු. සරත් ඒකනායක මහතා

Hon. Sarath Ekanayake The Chief Minister of Central Provinceමධ්‍යම පළාත් සභා මහ ඇමති

වෙබ් අඩවිය

 


ආර්. එම්. පී. එස්. රත්නායක මහතා

The Secretary, Chief Ministryලේකම්, ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශය

 

 

 

සමූපකාර සංවර්ධනය

cooperative Development and cooperative employee commission සමූපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව හා සමූපකාර සේවක කොමිෂන් සභාව, ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වේ

අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව

Department of Education අනිවාර්ය අධ්‍යාපනය ලබන වයසේ සිසුන් සඳහා අධ්‍යයන අවස්ථාවන් ලබා දේ

ඉඩම් දෙපාර්තමේන්තුව

housing_construction services මධ්‍යම පළාතේ සියලු රජයේ ඉඩම් වල අධිකාරිත්වය දරන අතර එවැනි ඉඩම් නිසි කළමනාකරණය සඳහා වගකිව යුතු වේ.

අප වෙත පැමිණෙන්න

Reach us පළාත් සභා සංකීර්ණය, පල්ලේකැලේ
කුණ්ඩසාලේ, 20168
ශ්‍රී ලංකාව

Go to top